Přípravka

Cílem atletické přípravky je všestranný rozvoj základních pohybových schopností, zvládnutí co největšího množství pohybových a základy atletických dovedností, základy míčových her a gymnastiky. Naším cílem je zajistit pro děti optimální tělesný a výkonnostní vývoj tak, aby nedocházelo k předčasné specializaci a pozdějšímu přesycení sportováním. Zároveň  však chceme, talentovaným dětěm představit atletiku jako sport, kterému by se mohli v budoucnu věnovat.

Tréninky přípravky

Do přípravek  se mohou přihlásit děti ve věku 6 až 11 let. Jsou rozděleny do dvou skupin podle stupně úrovně pohybových dovedností. Tréninky probíhají 3x týdně, tedy v pondělí, ve středu, v pátek a trvají 60 minut. Je možné podle vytížení dětí navštěvovat tréninky jen 2x týdně, například v pondělí a pátek. Tréninky probíhají za příznivého počasí na městském stadioně. V zímním období a v případě nepříznivého počasí ve sportovní hale. Ve dnech školních prázdnin se trénink přípravek nekoná. Tréninky zabezpečují kvalifikovaní trenéři mládeže Lubomír Tomeček a Alena Kašparová.

Letní období (duben – říjen):
Pondělí, středa a pátek od 15.30 do 16.30 hod. na atletickém stadionu.

Zimní období (listopad – březen):
Tréninky se konají ve sporovní hale.

Kontakt

Mgr. Tomeček Lubomír
mobilní telefon: 728 210 922

Print Friendly, PDF & Email